mandag 11. mai 2009

Fargesymbolikk

Fargesymbolikk

Vi vet at farger har forskjellig betydning i forskjellige sammenhenger og kulturer, og at vi påvirkes av fargene rundt oss.
Du skal i denne oppgaven finne ut:

-Hvordan virker farger på oss?

Vår bevissthet styres i stor utstrekning av farger, og de påvirker mange av våre valg. Farger er faktisk den raskeste formen for kommunikasjon, og vi ser farger før vi ser form. Eksempelvis kan fargevalget på en emballasje eller i en reklame bety suksess eller fiasko. Derfor bør vi kjenne forskjellen på et subjektivt og et objektivt fargevalg.I et interiør kan farger føles behagelige, eller de kan gjøre oss stresset. Likeledes vil fargevalget på dine klær påvirke deg. Og sende bestemte signaler til menneskene rundt deg.Farger virker forskjellig på ulike mennesker, og boken beskriver de syv fargetypene og deres egenskaper og handlingsmønstre. Her kan du tilegne deg mye nyttig lærdom for samhandling med andre, både privat og i jobbsammenheng.Det følger også med en arbeidsbok, der du selv kan finne frem til din egen fargetype.

-Hva er fargenes symbolikk og betydning?

Rød
Symbolet på livet, kjærlighet, lidenskap, styrke, mot og vilje. Fargen kan være varm og positiv, men også aggressiv og sint. Den kan varsle fare og kamp.

Blå
Gir ro og følelse av rom og høyde. Den kan symbolisere konsentrasjon, sannhet, trofasthet, evighet, renhet, guddommelighet, fred, harmoni, evighet, håp, tro og ånd. Blå kan også uttrykke kulde, ensomhet, tungsinn, fortvilelse, angst og depresjon. Blått sies å være poesiens og fantasiens farge.


Gul
Gult bringer ofte tankene inn på vår og sommer. Den står for varme, glede, ungdom, fornyelse, energi og vekst, men kan også bety falskhet, sykdom og feighet, misunnelse, bitterhet og hat.


Grønn
Den grønne fargen forbindes med fruktbarhet, vekst, gjenfødelse, framgang, håp, harmoni, omsorg, fred, ro, hvile, helbredelse, sunnhet, ungdom og trygghet. Grønt er naturens farge. Men den grønne fargen kan også forbindes med gift, misunnelse, løgn, sjalusi og forfall.


Svart
Som oftest ser vi på det sorte som ondt. Det kan bety mørke og død, og noe som er ukjent. Men sort kan også være en elegant farge.

Hvit
Hvit er motsetningen til svart, og symboliserer det gode. Kan bety renhet og uskyld, men også frost og følelseskulde.


-Hvilken betydning kan dette ha når vi fargesetter rom?

Farger assosieres med følelser - og vekt. Mørke farger føles tunge, lyse farger føles lette. Det oppleves derfor ofte som naturlig at den mørkeste fargen blir brukt nederst, mens den lyseste brukes øverst, ved kombinasjon av flere farger på en vegg. Siden fargene påvirker oss, er det viktig å velge farge med utgangspunkt i rommets funksjon.

-Er dette noe vi bør ta hensyn til?

Ja det er noe vi burde ta hensyn til vis du har et soverom med knallefarger kan fort bli veldig slitsomt og være det vis du har lyse farger kan du være mer avslappet. det er vel det som er best i et soverom. Fargene kan også si mye om hvem som eier rommet. alle har forskjellig smak.

Kilder:

http://www.ncscolour.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Dato=20050704&Avis=B1&Kategori=NY_LITTERATUR&Lopenr=50704016&Ref=AR&Template=ncs

http://www.stud.hitos.no/pel1hsmv/fargesymbolikk.htm

http://www.maxbo.no/Tips-og-rad/Maling-og-tapetsering/Fargene-pavirker-oss/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar